Kundeservice 70 60 65 00 Alle hverdage mellem 07.30-16.00 Book online her


Lov om godskørsel for varebiler

Ny lov om chaufføruddannelse og vognmandsuddannelse til varebiler er vedtaget.

Den nye lov om uddannelse omfatter chauffører/vognmænd som kører varebil/vogntog med en tilladt totalvægt over 2000 kg men under 3500 kg, med stykgods på mere end 11 kg/stk. Loven træder i kraft pr. 1 juli 2019, lovpligtige kurser kan påbegyndes fra 1. januar 2019.

For vognmænd:

Vognmandsuddannelse med en varighed på 5 dage. Kurset afsluttes med en prøve.

Yderligere krav for udstedelse af tilladelse:

  • Virksomhed som ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs
  • Faglige kvalifikationer (bestået vognmandseksamen)
  • Økonomi, kapitalkrav på mindst 13.500 kr. for den første tilladelse og 6.750 kr. for efterfølgende tilladelser
  • Ikke forfalden gæld til det offentlig på mere end kr. 50.000
  • Kan sandsynliggøre, at den vil kunne udøve virksomheden på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen

Fritagelse fra varebilsvognmandskursus og/eller prøve

Som eksisterende varebilsvognmand kan du søge om fritagelse for kravet om uddannelse og/eller prøve. Du kan blive fritaget, hvis du kan dokumentere én af nedenstående:

  • Hvis du kan dokumentere, at du igennem de seneste tre år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. Den afsluttende prøve til uddannelsen skal dog gennemføres og bestås. Dokumentationen kan f.eks. bestå af en erklæring fra arbejdsgiver, hvor det fremgår, hvad du har beskæftiget dig med og i hvilken periode. Vurderingen foretages altid konkret ud fra den indsendte dokumentation.
  • Du kan fritages fra krav om både uddannelse og prøve, hvis du kan dokumentere, at du i perioden den 1. juli 2017 til den 30. juni 2019 har drevet en vognmandsvirksomhed, som bliver omfattet af det nye tilladelseskrav til varebiler. Dokumentationen kan f.eks. bestå af årsregnskaber for virksomheden samt oplysninger om registreringsnumre på de varebiler, der har været anvendt. For at oplyse hvad din virksomhed har beskæftiget sig med, kan der også være behov for at indsende en erklæring fra tredjemand f.eks. fra en revisor.
  • Du er fritaget fra krav om både uddannelse og prøve, hvis du inden for de seneste 10 år har bestået prøven, der afslutter godsvognmandskurset, eller hvis du allerede er godkendt som transportleder i en virksomhed med vognmands- eller varebilstilladelser.

Ønsker du yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte DEKRA Vognmandsuddannelse A/S på tlf 75 72 47 00 eller direkte Sonny Hartmann på tlf. 31 63 28 31.

 

 

75 72 47 00